You are hereForum / Sınavlar / Dersler / İktisat Bölümü / 2007 - 2008 / 1. dönem / Vizeler / İKTİSAT 2.SINIF BİRİNCİ DÖNEM MAKRO VİZESİ

İKTİSAT 2.SINIF BİRİNCİ DÖNEM MAKRO VİZESİ


15 replies [Son gönderi]
JAnJAnLI
JAnJAnLI kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 15 hafta 2 gün ago. Offline
Joined: 20/10/2008

BAHADIR ARAS
bunları bılsek sırf??
1. Adam Smith İktisatta Neden Önemli? Fizyokratlar , Merkantalistler ve Adam Smith Ne Fark var? Neden İktisat Adam Smith İle Başlamıştır?C-1) Aslında “iktisat” Adam Smithden önce de vardı. iktisat adam smiht ile başlamıştır derken adam smithten önce kimse iktisata evrensel kurallar koymamıştır adam smith ise 1776 yılında yayınladıgı “ulusların zenginliği” adlıı kitabında iktisada ilk defa sistemli ve evrensel kurallar koymustur. aynı zamanda dönüşümün kurallarını koymaya calısşmıstır. Adam smithten önce merkantalistler ve fizyokratlar sadece zenginlğin kaynagını sorgulamışlardır. merkantalistlere göre zenginliğin kaynagı ticaret fizyokratlara göre tarım adam smithe göre ise emektir.
2. Makro iktisat ne zaman ve neden ortaya cıkmıştır.C-2 ) Makroiktisat ilk defa j.m.keynesin 1936 yılında yazdıgı “genel teori” adlı kitabıyla ortaya cıkmıstır. Keynes 1929 buhranında ortaya cıkan ve egemen iktisadın acıklayamadıgı bir takım olaylara sorular sorarak çözüm yolu bulmak istemesi ve mevcut iktisata yönelttiği eleştirler neticesinde makro iktisat ortaya cıkmıştır. Çünkü 1929 buhranında oluşan sorunlara klasik iktisat cevap verememesi nedeniyle yeni bir iktisat görüşüne ihtiyac duyulmuştur bu nedenle makro iktisat ihtiyac nedeniyle ortaya cıkmıstır.
3. iktisadi küreselleşme nedir?c-3) iktisadı küreselleşme üretim faktörlerinin dünya üzerinde serbest dolaşması ve uluslararası ticaretin giderek artmasıdır Ancak günümüzde emeğin sertbest dolaşımı sınırlıdır. Emek 1.küreselleşme döneminde serbest dolaşıma sahipken 2.küreselleşme ile emeğins erbest dolaşımına sınırllar konulmustur.
4. 1929 buhranında neoklasik iktisadı acıklayamadıgı noktalar nelerdir ?C-4) Neoklasik iktisadın görüşlerinden bazıları şunlardır.—Her arz kendi talebini oluşturur(say kanunu)—tüm tasarruflar yatırıma dönüşür (S–>I)—işsizlik olmaz olursada kısa dönemli olur ve kendi kendine dengeye gelir.Tüm bu açıklamalar ve teoriler 1929 buhranında oluşan uzun dönem işsizliği yatırımın olmaması ve talebin artmaması nedeniyle mevcut buhranın sorunlarını acıklamaya yetmiyor.bu sorunlara cevap oluşturması icin keynes tarafından ortaya atılan sorular ve çözüm yolları makro iktisatın doğğmasına neden olmustur.
5. Keynes ne söylüyorduki hükümetler bundan çekiniyorlardı ?C-5 ) keynes teorik bilgilerini pratiğe dökmek istiyor ve hükümetlere sunları öneriyordu:–Bütçe açıgı her zaman kötü değildir hükümetlerin bütçe açıgı vermesi gerektiğini ,–İktisat politikalarında egemen olan iktisatın neoklasik iktisat olması ve keynesin söylediklerinin ise neoklasik karsıtı oldugu icin bir anda yeni bir iktisat politikasına girme noktasında temkinli davranıyorlardı.
6. makro iktisatın ilgilendiği temek konular nelerdirC-6) büyüme işsizlik ve enflasyon
7. Tam istihtam nedir?C-7) tam istihtam ekonominin tam kapasite ile çalışmasıdır yani ekonomideki tüm üretim faktörlerinin üretime koşulması (dahil edilmesi) demektir.
8. İktisadi büyüme nasıl olur?C-8 ) iktisadi büyüme bir ülkede üretim kapasitesinin üretimin dolayısı ile milli gelirina rtmasıyla olur
9. Makro iktisat ve mikro iktisat arasındaki fark nedir ?C-9) mikro iktisat birey ve davranışlarını incelerken makro iktisat oplu ve büyük oolaylara bakar. mesela emek piyasasında ki kişileri tek tek incelemek yerine tüm emek piyasasını inceler. makro ve mikro arasındaki ilişki ağaç ve orman arasındaki ilişkiye benzer bir durumdur.
10. GSMH ve GSYİH nedir?aralarındaki farklar? reel (sabit) ve cari (nominal) GSYİH ne demektir. farkı nedir.Hesaplamalarda bir yıl ve 3 ay arasında ne fark var?(baba soru ezberden ziyade anlamaya calısmak lazım grafikleri yorumlamak icin)c-10 ) GSMH: belirli bir dönemde bir ülkede ve aynı zamanda ülke vatandaskarının yurt dısında faaliyet göstererek ürettiği nihayi mal ve hizmet miktarlarının parasal değeridir.GSYİH: belirli bir dönemde bir sınırları içerisinde hem ülke vatandaslarının hemde yabancıların ürettiği nihayi mal ve hizmet miktarlarının toplam parasal değeridir.Anlamak icin süper bir örnek :
Üretim :Türkiyedeki üretim: coca cola ve cola turkaAbd deki üretim: SARAR VE LEVİS
şimdi biz türkiyedeki GSHM sordugumuzdaCevap: cola turka ve sarar olacak
Türkiyedeki GSYİH sordugumuzda iseCevap: Coca cola ve cola turka olacak
Hesaplamalarda 1 yıl ve 3 ay dönemlerinden biri kullanılır.. 1yıl yerine 3 aylık dönem hesaplaması bize daha fazla detay sunar. örneğin mevsimlik ve sektörel analizlerimiz daha sağlıklı olur.
Sabit GSYİH: belirli bir yıl baz alınarak yapılan hesaplamadır örneğin 1987 fiyatları üzerinden hesaplanan gelirdir.Cari GSYİH ise bulunan yılın icinde ki piyasa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamadır.
Aradaki farklar ise birinde enflasyonun etkisinden arındırılmış bi şekilde analiz yaparken ötekinde enflasyonun etkisi söz konusudurSabitte enflasyonun etkisini görebiliriz.
nominal parasal demekken reel ise karsılıgı olan meselagelirimiz 10 ytl ilse ve ekmek 2 ytl ise
nominal gelir : 10 ytlReel gelir ise 5 ekmek tir.
11. Satın alma gücü paritesi nedir.? neden kullanılır amacı nedir?C-11) Satınalma Gücü Paritesi ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldırarak para birimini dönüştürme oranıdır. Yani ülkeler arasındaki fiyat farklarını yok ederek ulusal para birimlerini birbirlerine dönüştürem orandırsatınalma gücü paritesi uluslara arası karsılastırmalarda kullanılırsatın alma gücü paritesi refah seviyesiniz göstermez ve anlamaya calısmaz sadece doların ülkeler arasındaki alım gücü oranlarını gösterir
12. Gizli işsizlik nedir?C-12) işgücünun mevcut sektörde istihtam edilmesine karsılık önemli katkıda bulunmaması “gizli işsizlik” olarak adlandırılık . yani çalışanların işten cıkarılması ve cıkarılmaması arasında hiç bir fark olmayan işçilerin oluşturdugu kesimdir gizli işsizlik. Gizli işsizlik genelde tarım kesiminde ve kitlerde oluşur yani bir tarlada 5 kişi yerine baska iş bulunmaması nedeniyle 10 kişi çalışıyorsa buradaki 5 kişinin faydası ve zararı pek olmuyor ve bu beş kişi gizli işsizdir.
13. Enflasyon nedir ve Ana sebebleri, Çeşitleri?C-13) Enflas genel fiyatlar düzeyindeki sürekli ve yüksek oranlı artıştır. (buradaki sürekli ve yüksek kelimelerine dikkat yani her fiyat artışı enflasyon değildir.sürekli olacak) Diğer bir manası ile paranın alım gücünuun azalarak değer kaybetmesidir.Enflasyonun bir çok nedeni vardır bunu uçagın içindeki göstergelere benzetebiliriz. bir sürü gösterge vardır.Ancak ana sebeblerinden bazıları şunlardır İşsizlik gerileme ,talep fazlalıgı parasal arzın yüksekliği v.s
Çeşitleri:Talep enflasyonu: Ma ve hizmetlere tüketicier tarafından yüksek miktarda talep oluşması ve bunada üreticiler tarafından hızlı bir şekilde cevap verilememesi sonucu talebi karsılamak için fiyatların artmasıdır.Arz Enflasysonu ise merkez bankasının para basma politikasındaki yaptıgı yanlışlık diyebiliriz fazla para basılması sonucu paranın alım gücü düşecek ve fiyatlar artacaktır . almanyadaki meşhur enflasyon da böyledir
bir kaç ezber sorusu daha vardı ama onlar hocanın yaptıgı son acıklama ile beraber önemini yitirdi. Sınavdan biraz bahsetmek gerekirse çalışma kitabındaki grafiklere ve graiklerdeki kalemlere dikkat etmek gerek rakamları ezberlemek yerine garfiği anlamak ve yorum yapmak gerek.Yorum derken kendi kişisel yorumlarımızı değil grafiği okumamızı istiyor hoca dolayısı ile sorularda “bence , benim fikreme göre bana göre benim gibi bir iktisatcinın görüşüne göre” ve benzeri ifadelere yer vermemek gerek.Öte yandan türkiyenin genel olarak işsizlik büyüme ve tarihindeki öenmli olaylar ile bunların grafiksel bilgileri hakkında ufak tefekte olsa bilgi altyapımızın olması gerek
mesela 1939 ve 45 arasında ne olmuştur? 2. dunya savası ee? biz ise tarım ihracatı yapıyorduk insanlar bu yıllarda silah ithalatina basladılar fakat bizde sanayi değil tarım ürünleri oldugu icin bişi satamadık ve ekonomi küçülmeye başladı yada 1980 yılından sonra dış ticareti acmamız
ve bunun etkileri yada darbeler ve etkileri 94 ve 2001 krizi gibi önemli tarihlerden az cok bahsetmek gerek

bunları bilenlerin AA ile geçtiğini biliyorum
1

grafikleri bulamadım ama bu vardı
deflatörün ne işe yaradığını ve grafikte ne gibi bir etkisini gördüğünü açıklayacaksın
belirli kırılma noktalarına tarihsel olarak bakacak ve yorumlayacaksın...
Türkiyedeki enflasyonun hangi boyutlarda olduğunu büyüme gözüksede aslında bunun cari bir büyüme yani yalancı büyüme olduğunu bunuda deflatörle anladığını hocaya anlatacan
genel olarak deflatör ile hesaplamaları yaptıktan sonra Türkiyenin aslında uzun süre yerinde saydığını belirtecen
Türkiyedeki kriz dönemlerini yorumlayacan....

Bu grafikte ise 1880 deki noktaya önem verecen,en baş ile sonu yorumlayacan ve ne hala geldiğimizi açıklayacan yani kişibaşı gsyih azaldımı arttımı,genel seyri anlatacan mesela o kırılma noktalarını ,uzun süre fazla değişmediğini,tarihsel olaylarda ne gibi değişimlere uğradığını.... anlatacan...bitti

:)r yazabildim)

büyümenin ne kadarinin enflasyon yüzünden oldugunu bilirsek arindirilmiş halini de buluruz sanirim..

ayrıca...

Başka bir arkadaşta sormuştu grafikler ile ilgili bir yorum...arkadaşlar grafikten çıkarılabilecek yorumları genel iktisadi tarih persfektifinde yorumlayacaz...yani tüm iktisadi bilgimizi yoruma katmayacaz...busted arkadaşımızın yazdıkları doğru fakat bunların çoğunu grafikten çıkaramayız..okurken dedim şimdi grafikten adam smithe girecek marxtan çıkacakki bereket yapmamış .
Örnek
"1989 yılında türkiyede finansal piyasalari serbestlestiriyor tl convertable oluyor. 90 li yillarda sıcak paranın aniden çıkmasi ekonomiyi çökertiyor finansal piyasalar yeterince gelisemeden türk lirasi convertable oldugu için Türkiye bu krizi yasadi"

grafikten nasıl çıkarmış bunları merak ettim. bence burada verilmesi gereken cevap.ortada kötü şeyler olduğu ve bunun büyümedeki v.s etkisi. krizin sebebine inmeye gerek yok.

yorum yapma tarzının hocanın size verdiği bilgiler dahilinde olmalı deniz gökçe gibi yorum değil. yani birinci ikinci dünya savaşı,ithal ikameci politikadan vazgeçildiği dönem,grafikteki 76 da ki dev kırılma noktası,94,99,2001 krizleri... grafikteki tepe ve dip noktalara değinmeniz...hepsi bu..nacizan

2.grafik yorumlanırken unutulmasın; 80-90 yılları arası ihracata dayalı buyume stratejisinn oldugu yıllar..bu yıllarda esnek döviz kuruna geciliyor..fiyatlar baskı altında tutuluyor..74'te petrol krizi oluyor fakat türkiyeye bunun yansıması 78 yılında ortaya cıkıyor..80-90 yılları arası küreselleşmenin basladıgı yıllar..ama türkiye buna ayak uydurmakta zorlanıyor..istikrarlı büyüme icin gerekli önlemleri alamıyor..bütçe acıkları ortaya cıkıyor..
e yorumum budur.

evet tl nin değerlenmesi ihracatçıyı/ihracatı olumsuz etkiler tersi de dediğin gibi ithalatı kolaylaştırır.Peki neden? şöyle ki;

ihracatçı, kur 1$=1.5 ytl iken ve ihraç ettiğim malin bir adedi yani 1 br malımızı 1$ a satarken 10 adet mal sattık diyelim.
10 adet mal=10$
10$=15 ytl gibi bi kazancımız oldu.

ŞİMDİ YTL DEĞERLENSİN VE 1$=1.2 YTL OLSUN

ihracatçı kesim bu durumda çıldırır neden çıldırır çünkü artık sattığı 10 adet mal 12 ytl eder ee bu ihracatçı içerde hammadde alıyo bunu ytl ile alıyo ihracatçı bu durumda olumsuz etkilenir haklı olarak. Biraz daha türevlendirelim bu aynı ihracatçı bi gecede[devolüasyon oldugu gecenin sabahında) adeta göbek atar neden çünkü 1$=1.8 ytl olmuşturda ondan:):):)

tl degerli olursa ithalat
tl degerli olursa ithalat kolaylasır.
mesela, 100 dolara 140 lira karsılık gelirken ithal edecegin X miktar mal, 100 dolar 150 lira olunca daha zor ithal edersin.cünkü X miktar için daha cok para odemen lazım... yani tl deger kaybetmiştir ve ithalat zorlaşmıştır. tam tersine 130 liraya da 100 dolar karsılık gelirken X miktar alınca daha karlı olur,yani tl deger kazanınca ithalat kolaylasır...
ihracatta da, tl deger kaybedince yani mesela 100 dolar 150 ytl olursa, ihrac edecegin maldan daha cok kar edersin.böyece ihracat kolaylasır.
(pek bilimsel bi yorum olmadı ama :D yanlısım varsa ltfen duzeltin)

dönemler
...Dönemler....
1930 büyük buhran ve bizim devletçilik politikamız
1939-1945 ikinci dünya savaşı ve ihracatımızın azalması (tarım ihrac ediyorduk ya o yüzden)
62-76 ithal ikameci iktisat politikası
76- 79 bunalım ekonomisi dönemin siyasal yapısı v.s
80-86 dışa açık libarel dönüşüm
87-89 tıkanma dönemi (körfez krizi falan filan)
90-94 finansal dönüşüm ve 94 krizi
95-99 küresel ekonomiye giriş diyebileceğimiz rant aktarma cabası
2001 kriz

belki kullanırsınız arkadaşlar özellikle grafik yorumlarında:)

hala uyumayanlara...
arkadaşlar sınavda grafik yorumlarken Devrim hocanın geçen sene belirttiği ve ısrarla üstünde durduğu bikaç nokta var;
1)grafikleri yorumlarken sakın ola ki iniş çıkışlar görürseniz "dalgalanmalar vardır" demeyin bunu derseniz hiçbişi yazmamış olursunuz
2)tamam TR 94,99,2001 yıllarında ekonomik krizler yaşadı ancak siz 3 chartta da bununla ilgili ne yakaladınız bu önemli yoksa kriz oldugunu herkes biliyor:)
3)Fatih de yukarda belirtmiştir mutlaka cok fazla genelleme yapmayın grafik okuma yolunu takip edin
4)halen çalışanlar varsa hocanın grafiklerinde "point"lerin üstünde tıklamadan beklediğiniz de ilgili yılı ve seviyeyi göreceksiniz bu işinizi kolaylaşrtırır ve sağlamlaştırır.
5)deflatör(arındırıcı) önemli bi nokta çünkü hem grafiklerde hem de olası cok kolay bi problemde formulasyonunuda biliyosanız çok rahat cevaplarsınız.
6)devrim hoca isabetli ve istikrarlı bi kağıdın takdirinde kesinlikle hata yapmaz siz yeter ki cok fazla gereksiz bilgi doldurmayın istenenler-verilenler çerçevesinde hareket edin:)

NOT:Kullandığım emir kipleri için ayrıca özür dilerim tek tek değiştiremiycek kadar yazmışım:):)iyi çalışmalar başarılar arkadaşlar...

anlayamadığım birşey var yorumlasanız grafikleri bu kadar belirtmişken daha iyi olmazmı?şöyle yapın diyorsunuz.mesela 94 yılını yorumlayın.bir örnek olarak.bilmiyorum bilsen ben yazacağım.hiçbiryerdede yazmıyor.orda fiyatlarıyla deiğişim dediği pembe çizgiler krizlerden önce çok azalıyor bunu anladık mesela.ama deflatörün mantığını anlayamadım.

deflatör?
deflatör:bi nevi arındırıcı demektir.şimdi türkiye büyüyo denilen konu da aksini düşünenler şunu savunur TR büyüyor ama bu gerçek bi büyüme mi yoksa fiyatlar genel seviyesindeki artıştan kaynaklanan bir büyüme mi?
şimdi bir ekonomide sadece 10 br mal üretildiğini düşünelim.

Ve 2004 yılında bu mallardan bi tanesinin fiyatı da 10 lira olsun.Ülkelerin refahını gösteren şey üretim hacimleridir.Buna istinaden 10 br mal*10 lira=100lira=>bizim refah düzeyimiz

sene 2005 olsun aynı mal bu defa 12 lira olmuş olsun yani enflasyon var fiyatlar arttı 2005 için 10 br mal*12 lira=120 lira yeni refah seviyesi işte biz burda "deflatör"ü devreye sokuyoruz ve dioruz ki bu reel bi büyüme deil bunun içinde artan fiyatların etkisi var bunu arındırıcak olan da deflatördür dioruz ve formulasyonu ona göre yapıyoruz.

chart 2 de 94 krizi durumunda görüldüğü üzere pembe çizgi diplerde ancak aynı yıl sarı çizgi max seviyelerinde bu neyi ifade ediyor hele ki sarı çizgi ilgili yılda mavi çizginin üzerindeyse?
bu hatırladığım kadarıyla şöle net bi cümle ile açıklanıyor "bu dönemde TR için gerçekleşen/gözüken büyüme fiyat artışlarından kaynaklanmıştır."

özellikle grafiklerde 2.dunya savasının başlamasından ve TR dışı ülkelerin de sanayi malı ithal etmeye başlamasından/talep etmesinden sonra ihraç etmek için elinde ancak tarım ürünleri bulunan TR nin bu yıllarda nasıl küçüldüğünü gösterirseniz ki çok bariz gözüküyo(kırmızı ile belirttim) chart larınıza baktım böyle bi yorumla devrim hoca süper bi değerlendirme yapıcaktır

-garbailth (2 soru)
-grafik sorusu ab ve amerikaya kıyasla türkiyenin gsyih grafiği(ab yi ve amerikayı da grafik üstünde çizerek göstermiş (yukarda verdiğim linkte grafiğin açıklamaları var)
-laspeyres problemi
-deflatör hesabı
-test soruları (kolay sorulardı çok)

sınav grafik dışında çok kolaydı.sınavdan 50 altında alıcak olduğunu sanmıyorum kimsenin.grafik verdikleri arasında yoktu ama birinci öğretimlerin grafiği önceden verdiği gibiydi.aslında ikisininde yorumu aynı sayılır.

Devrim hocamızın çoğu dersine girmiş biri olarak gözüme çarpan birkaç önemli nokta:

Adam Smith`in önemi ?
Makro İktisat ne zaman ortaya çıktı ?
Krizlerin nedeni nedir ?
İktisatdi küreselleşme nedir ?
İktisadi Büyüme Nasıl olur..?
Neoklasik iktisada göre işsizlik nedir nasıl oluşur.
1929 da Neoklasik iktisadın açıklayamadığı noktalar nelerdi ?
Keynes`in söylediklerine hükümet neden temkinli yaklaşıyor ?
Tam istihtam nedir?
Makro ve Mikro arasındaki fark?
GSMH ve GSYİH`nın tanımları,aralarındaki farklar nelerdir?
Satın alma paritesi nedir nerede kullanılır
Cari GSMH ve Sabit GSMH nedir?
Nominal ve Reel GSMH nedir?
Büyüme var fakat işsizlik neden azalmıyor.?
Bir ülkenin zenginliğinin göstergeleri nelerdir.?
Hükümet bütçeyi nasıl oluşturur
Enflasyonun ana sebebleri?
GSMH hesaplamalarında 1 yıl ile 3 ay arasındaki fark nedir ?
Güncel Türkiye ve Dünya Ekonomisinden gündemdeki bir olayı yorumlamalıyız.?
soruların cevapları notlarda var.

SORULAR VE CEVAPLARI
Yazılarımdaki imla ve dilbilgisi yanlışlarına büyük küçük harf yanlışlarına dikkat etmeyiniz acele bir şekilde yazıyorum:

Adam Smith İktisatta Neden Önemli? Fizyokratlar , Merkantalistler ve Adam Smith Ne Fark var? Neden İktisat Adam Smith İle Başlamıştır?C-1) Aslında “iktisat” Adam Smithden önce de vardı. iktisat adam smiht ile başlamıştır derken adam smithten önce kimse iktisata evrensel kurallar koymamıştır adam smith ise 1776 yılında yayınladıgı “ulusların zenginliği” adlıı kitabında iktisada ilk defa sistemli ve evrensel kurallar koymustur. aynı zamanda dönüşümün kurallarını koymaya calısşmıstır. Adam smithten önce merkantalistler ve fizyokratlar sadece zenginlğin kaynagını sorgulamışlardır. merkantalistlere göre zenginliğin kaynagı ticaret fizyokratlara göre tarım adam smithe göre ise emektir.
Makro iktisat ne zaman ve neden ortaya cıkmıştır.C-2 ) Makroiktisat ilk defa j.m.keynesin 1936 yılında yazdıgı “genel teori” adlı kitabıyla ortaya cıkmıstır. Keynes 1929 buhranında ortaya cıkan ve egemen iktisadın acıklayamadıgı bir takım olaylara sorular sorarak çözüm yolu bulmak istemesi ve mevcut iktisata yönelttiği eleştirler neticesinde makro iktisat ortaya cıkmıştır. Çünkü 1929 buhranında oluşan sorunlara klasik iktisat cevap verememesi nedeniyle yeni bir iktisat görüşüne ihtiyac duyulmuştur bu nedenle makro iktisat ihtiyac nedeniyle ortaya cıkmıstır.
iktisadi küreselleşme nedir?c-3) iktisadı küreselleşme üretim faktörlerinin dünya üzerinde serbest dolaşması ve uluslararası ticaretin giderek artmasıdır Ancak günümüzde emeğin sertbest dolaşımı sınırlıdır. Emek 1.küreselleşme döneminde serbest dolaşıma sahipken 2.küreselleşme ile emeğins erbest dolaşımına sınırllar konulmustur.
1929 buhranında neoklasik iktisadı acıklayamadıgı noktalar nelerdir ?C-4) Neoklasik iktisadın görüşlerinden bazıları şunlardır.
—Her arz kendi talebini oluşturur(say kanunu)
—tüm tasarruflar yatırıma dönüşür (S–>I)
—işsizlik olmaz olursada kısa dönemli olur ve kendi kendine dengeye gelir.
Tüm bu açıklamalar ve teoriler 1929 buhranında oluşan uzun dönem işsizliği yatırımın olmaması ve talebin artmaması nedeniyle mevcut buhranın sorunlarını acıklamaya yetmiyor.bu sorunlara cevap oluşturması icin keynes tarafından ortaya atılan sorular ve çözüm yolları makro iktisatın doğğmasına neden olmustur.
Keynes ne söylüyorduki hükümetler bundan çekiniyorlardı ?C-5 ) keynes teorik bilgilerini pratiğe dökmek istiyor ve hükümetlere sunları öneriyordu:
–Bütçe açıgı her zaman kötü değildir hükümetlerin bütçe açıgı vermesi gerektiğini ,
–İktisat politikalarında egemen olan iktisatın neoklasik iktisat olması ve keynesin söylediklerinin ise neoklasik karsıtı oldugu icin bir anda yeni bir iktisat politikasına girme noktasında temkinli davranıyorlardı.
makro iktisatın ilgilendiği temek konular nelerdirC-6) büyüme işsizlik ve enflasyon
Tam istihtam nedir?C-7) tam istihtam ekonominin tam kapasite ile çalışmasıdır yani ekonomideki tüm üretim faktörlerinin üretime koşulması (dahil edilmesi) demektir.
İktisadi büyüme nasıl olur?C-8 ) iktisadi büyüme bir ülkede üretim kapasitesinin üretimin dolayısı ile milli gelirina rtmasıyla olur
Makro iktisat ve mikro iktisat arasındaki fark nedir ?C-9) mikro iktisat birey ve davranışlarını incelerken makro iktisat oplu ve büyük oolaylara bakar. mesela emek piyasasında ki kişileri tek tek incelemek yerine tüm emek piyasasını inceler. makro ve mikro arasındaki ilişki ağaç ve orman arasındaki ilişkiye benzer bir durumdur.
GSMH ve GSYİH nedir?aralarındaki farklar? reel (sabit) ve cari (nominal) GSYİH ne demektir. farkı nedir.Hesaplamalarda bir yıl ve 3 ay arasında ne fark var?
(baba soru ezberden ziyade anlamaya calısmak lazım grafikleri yorumlamak icin)

c-10 ) GSMH: belirli bir dönemde bir ülkede ve aynı zamanda ülke vatandaskarının yurt dısında faaliyet göstererek ürettiği nihayi mal ve hizmet miktarlarının parasal değeridir.
GSYİH: belirli bir dönemde bir sınırları içerisinde hem ülke vatandaslarının hemde yabancıların ürettiği nihayi mal ve hizmet miktarlarının toplam parasal değeridir.Anlamak icin süper bir örnek :
Üretim :
Türkiyedeki üretim: coca cola ve cola turka
Abd deki üretim: SARAR VE LEVİS

şimdi biz türkiyedeki GSHM sordugumuzda
Cevap: cola turka ve sarar olacak

Türkiyedeki GSYİH sordugumuzda ise
Cevap: Coca cola ve cola turka olacak

Hesaplamalarda 1 yıl ve 3 ay dönemlerinden biri kullanılır.. 1yıl yerine 3 aylık dönem hesaplaması bize daha fazla detay sunar. örneğin mevsimlik ve sektörel analizlerimiz daha sağlıklı olur.

Sabit GSYİH: belirli bir yıl baz alınarak yapılan hesaplamadır örneğin 1987 fiyatları üzerinden hesaplanan gelirdir.
Cari GSYİH ise bulunan yılın icinde ki piyasa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamadır.

Aradaki farklar ise birinde enflasyonun etkisinden arındırılmış bi şekilde analiz yaparken ötekinde enflasyonun etkisi söz konusudur
Sabitte enflasyonun etkisini görebiliriz.

nominal parasal demekken reel ise karsılıgı olan mesela
gelirimiz 10 ytl ilse ve ekmek 2 ytl ise

nominal gelir : 10 ytl
Reel gelir ise 5 ekmek tir.

Satın alma gücü paritesi nedir.? neden kullanılır amacı nedir?C-11) Satınalma Gücü Paritesi ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldırarak para birimini dönüştürme oranıdır. Yani ülkeler arasındaki fiyat farklarını yok ederek ulusal para birimlerini birbirlerine dönüştürem orandır
satınalma gücü paritesi uluslara arası karsılastırmalarda kullanılır
satın alma gücü paritesi refah seviyesiniz göstermez ve anlamaya calısmaz sadece doların ülkeler arasındaki alım gücü oranlarını gösterir
Gizli işsizlik nedir?C-12) işgücünun mevcut sektörde istihtam edilmesine karsılık önemli katkıda bulunmaması “gizli işsizlik” olarak adlandırılık . yani çalışanların işten cıkarılması ve cıkarılmaması arasında hiç bir fark olmayan işçilerin oluşturdugu kesimdir gizli işsizlik. Gizli işsizlik genelde tarım kesiminde ve kitlerde oluşur yani bir tarlada 5 kişi yerine baska iş bulunmaması nedeniyle 10 kişi çalışıyorsa buradaki 5 kişinin faydası ve zararı pek olmuyor ve bu beş kişi gizli işsizdir.
Enflasyon nedir ve Ana sebebleri, Çeşitleri?C-13) Enflas genel fiyatlar düzeyindeki sürekli ve yüksek oranlı artıştır. (buradaki sürekli ve yüksek kelimelerine dikkat yani her fiyat artışı enflasyon değildir.sürekli olacak) Diğer bir manası ile paranın alım gücünuun azalarak değer kaybetmesidir.
Enflasyonun bir çok nedeni vardır bunu uçagın içindeki göstergelere benzetebiliriz. bir sürü gösterge vardır.Ancak ana sebeblerinden bazıları şunlardır İşsizlik gerileme ,talep fazlalıgı parasal arzın yüksekliği v.s
Çeşitleri:
Talep enflasyonu: Ma ve hizmetlere tüketicier tarafından yüksek miktarda talep oluşması ve bunada üreticiler tarafından hızlı bir şekilde cevap verilememesi sonucu talebi karsılamak için fiyatların artmasıdır.
Arz Enflasysonu ise merkez bankasının para basma politikasındaki yaptıgı yanlışlık diyebiliriz fazla para basılması sonucu paranın alım gücü düşecek ve fiyatlar artacaktır . almanyadaki meşhur enflasyon da böyledir

bir kaç ezber sorusu daha vardı ama onlar hocanın yaptıgı son acıklama ile beraber önemini yitirdi. Sınavdan biraz bahsetmek gerekirse çalışma kitabındaki grafiklere ve graiklerdeki kalemlere dikkat etmek gerek rakamları ezberlemek yerine garfiği anlamak ve yorum yapmak gerek.
Yorum derken kendi kişisel yorumlarımızı değil grafiği okumamızı istiyor hoca dolayısı ile sorularda “bence , benim fikreme göre bana göre benim gibi bir iktisatcinın görüşüne göre” ve benzeri ifadelere yer vermemek gerek.
Öte yandan türkiyenin genel olarak işsizlik büyüme ve tarihindeki öenmli olaylar ile bunların grafiksel bilgileri hakkında ufak tefekte olsa bilgi altyapımızın olması gerek

mesela 1939 ve 45 arasında ne olmuştur? 2. dunya savası ee? biz ise tarım ihracatı yapıyorduk insanlar bu yıllarda silah ithalatina basladılar fakat bizde sanayi değil tarım ürünleri oldugu icin bişi satamadık ve ekonomi küçülmeye başladı yada 1980 yılından sonra dış ticareti acmamız ve bunun etkileri yada darbeler ve etkileri 94 ve 2001 krizi gibi önemli tarihlerden az cok bahsetmek gerek

Okuma kitabındaki okunacak bölümler.

ercan kumcu “iktisat eğitimi üzerine düşünceler” –sormaz-
gürol ırzık ayşe bugra “insan doğası, insan ihtiyacları ve iktiat- bu yazı kitapta yok hocanın sitesinden indirebilirsiniz :
http://mimoza.marmara.edu.tr/~dumludag/wp-content/Gürol%20Irzık%20-%20Ayşe%20Buğra%20İktisat.doc
J:K Galbraith ” ekonomi üzerine hemen herşey”
İKTİSAT BİLİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

mahfi eğilmez ercan kumcu “ekonomi politikası”
rudiger dornbusch ,stanley fischer “makroekonomi”
TÜRKİYE EKONOMİSİNE AİT TEMEK GÖSTERGELER

şevket pamuk “karşılaştırmalı acıdan Türkiyede iktisadi büyüme”
oktay yenal “iktisadi göstergeler”
ENFLASYON VE BÜYÜME MİLLİ GELİR ADLI BAŞLIKTAKİ KONULAR DAHİL DEĞİLMİŞ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ KUSURA BAKMAYIN.

GELİR HESAPLAMALARI

milli gelir tabloları
mahfi eğilmez ercan kumcu “milli gelir ,gelir dagılımı ekonomik büyüme”
rudinger dornbusch , stanley fischer “makroekonomi milli gelir ve hesaplamaları”
Allah kolaylık versin herkese…

TR'deki büyüme üretime
TR'deki büyüme üretime dönük değil. İhracat yok doru düzgün. İthalat çok. Yabancı sermaye girişi büyüme var gibi gösteriyor ama giren yabancı sermaye fabrika kurup istihdam yaratmıyor ki. Borsa gibi tahvil-bono gibi çeşit çeşit yatırım araçlarında dönüyor. Yani bize bir faydası olmuyor. Balon yani.

güney kore...
Güney kore tıpkı bizim gibi ithal ikameci bir iktisat politikası uygulayarak kendi yerli sermayesni büyültü ve yabancıların girmelerini belirli kısıtlamalar getirdi yerli sermayesi büyüyen güney kore dünyaya da acılınca çevre ülke konumundan merkez ülke konumuna geçti. bizde ise aynı politikarı kısmen benimsesek de aynı sonucu elde edemedik.

diğer önemli olaylara şöyle göz atarsak bence birinci dunya savasından sonra zaten elin parmagını gecmeyen olaylar var türkiye icin yani bunlar ?

birinci dunya savası..sonra kalkınma hareketleri mesela birinci 5 yıllık kalkınma planı..bu aralarda büyüme gerçekleşiyor sonra 1939' lara gelince türkiye ekonomisinin büyümesi duruyor neden? bakıyoruz ki dünya 2. dunya savaşına hazırlanıyor.. biz de ihracat kalemi olarak yalnızca tarım satabiliyoruz ama adamlar tarımı ne yapsın kapıda savas bekliyor bunlar tarım yerine silaha yani sanayi mallarına yönelince bizim tarım ihracatımız duruyor dolayısı ile küçülme yaşıyoruz daha sonra savas bittikten sonra yeni bir büyüme.. sonra darbeler geliyor bu aralarda zaten türkiye dışa kapalı bir ekonomi en son 80'lere kadar böyle kapalı şekilde giden ekonomi bu tarihten sonra dışa açılıyor 90'lardaki 94 krizi müthiş bir enflasyon sonra 2001 krizi 88 ve 92 arası körfez savası falan... biraz karısık oldu ben aksam eve gidince biraz daha düzenli yazayım en iyisi..

honda'dan baslayalım.GSYİH
honda'dan baslayalım.

GSYİH ve GSMH nın tanımlarına tekrar bakmakta fayda var...

Dikkatli inceleyelim her sey ifadelerde saklı. (aslında cok acık saklı denilemez )

GSYİH:

bir ülkenin belirli bir dönem içerisinde ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. (sabitse belirli bir yılın fiyatları cari ise piyasanın fiyatları).

dikkat edersen orada üretilen diyor yani satılan değil. şimdi honda meselesinde honda eğer üretimini türkiyede yapıyorsa bu bizim gyimh a yazılır fakat japonyada üretilirse bize bir şey yazılmaz.

en basta cevaplarda verdiğim bir örneği tekrar vereyim. (kopyalıyorum)

Anlamak icin süper bir örnek :

Üretim :Türkiyedeki üretim: coca cola ve cola turka Abd'deki üretim: SARAR VE LEVİS

şimdi biz türkiye'deki GSHM sordugumuzda Cevap: cola turka ve sarar olacak

Türkiye'deki GSYİH sordugumuzda ise Cevap: Coca cola ve cola turka olacak

diğer bir soru önemli zamanlar....

(bu bilgileri genelde melikşah utku hocanın girdiğim bi seminerinden aldıgım notlardan faydalanıyorum. )

...Dönemler....

1930 büyük buhran ve bizim devletçilik politikamız

ikinci dünya savaşı ve ihracatımızın azalması (tarım ihrac ediyorduk ya o yüzden)

62-76 ithal ikameci iktisat politikası

76- 79 bunalım ekonomisi dönemin siyasal yapısı v.s

80-86 dışa açık libarel dönüşüm

87-89 tıkanma dönemi (körfez krizi falan filan)

90-94 finansal dönüşüm ve 94 krizi

95-99 küresel ekonomiye giriş diyebileceğimiz rant aktarma cabası

2001 kriz

bunlar.. bildiğim kadarıyla..

Kolay gelsin...

cola turka türkiye'de üretildiği için gsyih'ye girer. cola turka gsmh'nın tanımı gereği sararla birlikte gsmh'de de yer alır çünkü gsmh da yurtdışında üretim yapan ülkemizin üretim faktörleri (sarar) + ülkemizdeki üretim yapan yerli sermayedarıın getirisidir. dikkat: gsmh'de yurtiçindeki yabancı yatırımı arındırıyoruz (coca colayı)

Geçen sene GSYİH ve GSMH tanım olarak çıkmıştı. 16 soruluk test ve 4 klasik soru vardı. Ama test hani test :D Öyle aman sallayayım tutar gibi değil. Bilgiyi ölçen testlerden. Okulları, iktisatçıları ve düşüncelerini iyi bilmeniz lazım.

Türkçesi: GSMH ülkenin vatandaşlarının kazandığı gelirdir. GSYİH'den hem vatandaşlarımızın yurtiçi hem de yurtdışı kazançları - yabancıların ülkemizdeki kazançların çıkarılması ile farklıdır. Mesala Ülkemizde geçici olarak çalışan bir Kanadalının kazancı bizim GSYİH'miz Kanada'nın da GSMH'sidir. Amerika dahil pek çok ülkede yaşıyan insanlar ülke içi hasılalardan sorumlu oldukları için birbirlerine yakınlardır

Benim şahsen pek istediğim gibi geçmedi bi kaç noktayı birbirine karıstırdım sanırım. birde deflatör sorusunda işlemin sonunu yapmasak bişi olmaz diye düşündüm yanılmış mıyım ? neyse hayırlısı olsun bakalım.

sorulara gelince crowlee

1- Türkiyenin ab ülkelerine kıyasla kişi başına düşen gyih hasılasının grafiğini sormustu 1880 e dikkat (ben karıstırdım)

2 cari bir gsyih vermiş bir kac mal ve fiyatları bunun reel gsyih istiyor ve sonrada gsyih deflatörünü istiyordu

3- a) Türkiyenin kişibası gsyih nı vermiş birde sgp sine göre gsyih sını vermiş sgp si daha yüksek bu normalmidir çelişkimidir gerçeği hangisidir diyor açıklamalı (ben burdada nedense karıstırdım)

b) japonyanın kişi basına düşen gsyih ve sgp sini vermiş sgp daha yüksek neden yüksek diyor bunun anlamı nedir falan

C) unuttum

4) a) ülkelere göre farklı iktisat teorileri varmıdır

b) unuttum

c) bir ülkenin milli geliri yükse ve buda adil dagılıyorsa yalnız bunlara bakarak refah seviyesi hakkında saglıklı karar verilebilirmi

bunlar vardı.

3. soru B şıkkı
FATİH japonyali soruda GSYİH, SATIN ALMA PARİTESİNDEN daha yüksekti. Galiba GSYİH 32000 dolarlardaydı Satın Alma Paritesi 28000 lerde diye hatırlıyorum

SINAV SORUSU : Makro iktisat son 20 yılda kabul görmeye başladı.( doğrumu yalnışmı açıklayın)

Devrim hocaya hakkaten ders haricinde hiçbirşey sormadı o konuda kimse birşey diyemez helal olsun ama not konusuna gelince üsteki arkadaşlarımıza güveniyoruz artık :) Deniz otobüsünde yanında oturdum biraz cevaplar hakkında konuştuk buyrun

II.Öğretim Soruları

1. Türkiye'nin 1920-2000 arası GYSİH ithalat ve ihracar grafiği verildi buna göre yorumlar istendi.

Cevabı : 1980 öncesi ekonominin dışa açıklık oranı düşük hatta kapalı

1913 deki oran 1970lerde yakalanıyor, 1980 sonrası dışa açılma var ve cari açık var açılma nedeni küreselleşme

2."Makro iktisattın önemini yitirmesi" Bazı iktisatçılar tarafından tartışılıyor nedeni?

Cevabı: Neo-klasikçilerin etkin olması, Neo-klasiğe göre bireyler önemli birey kendi maximum ederse genel ekonomi artar, makronun genelmesi ve müdaheleye açık olması nedeniyle anlamını kayıp ediyor.

3.Türkiye'nin GYSİH içersinde Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörlerinin değişimleri

Cevabı hakkında birşey demedi hocamız ondan birşey yazmak doğru değil

4.GsYih ve GSMH farkları

b)Hangisi daha çok kullanılıyor neden?

c) Cari GYSİh büyümesini yorumlayınız

Hocamız daha henüz puanlama şablonlarını oluşturmamış ama istediği yerleri yazmayıp destan yazan arkadaşlara ne gördüyse o puanı verecek neyse umarım herkesin iyi geçmiştir

dogru rakamlar karıstı demek hatta cevabıda (galiba ) japonyada doların alım gücü düşük dolayısı ile japonyada hayat pahalı falan diyebiliriz. yanlışmı ?

derinin dediğide dogru olabilir ben öyle ne geldiyse salladıgım icin aklımda tam olarak bunlar kalmıs hazır cevapları vermeye baslamısken birinci sorudan baslayalım mı?

1- geçiniz

2) 2750/1900*100 dedim

3) a ) normaldir ikisi ayrı şeylerdir , gerçeği yansıtması bakımında sgp daha saglıklıdır (ben gsyih dedim ne yazıkki burada ) doların alım gücü yüksektir diyebiliriz

b) japonya iyi ülkedir :) hayat pahalıdır , çelişki yoktur , doların alım gücü burada düşüktür.

c) makro iktisatın yükselmesinin nedeni toplumun ve ekonominin en önemli sorunlarını olan enflasyon işsizlik ve büyüme makro iktisatın temel ilgilendiği konulardır dolayısı ile bunlara çözüm bulabilmek icin makro iktisatın önemi artmıstır

4) a) iktisat her yerde aynıdır fakat iktisat uygulamaları farklıdır. gibi yorumlar

b) cari yüksek diye bize sağlıklı bilgi vermez icinde enflasyon var. reel gsyih lazım bize

c) gelir yüksek ve daıtımda adaletliyse ülkenin refah seviyesi hakkında yorumda bulunabilir ve iyi bir düzeye sahip diyebiliriz dedim ama ilk önce yok diyemeyiz dedim garip bi tereddüt yasadım sonunda evett dedim neden ? çünkü eğer gelir yüksekse ve dagıtımda adaletli yapılıyorsa demekki ülkede parasal manada sıkıntı yok para var refah var :))

Kişi başı milli geliri bulmak için milli geliri nüfusa bölüyoruz ya, bu yüzden nüfusu yüksek olduğu için kişi başı gelir düşük gibi gözükebilir.

Devrim hoca derste nüfustan dolayı böyle yalnış anlaşılmalar olabilir gibi bişe demişti galiba.

Ben çok emin olamadım ama sınavda bize refah seviyesi hakkında net bilgiler veremez dedim.

evet bende sınavda ilk etapta öyle düşündüm ama sonrada hocanın sorusunda verilebilir gibi muallak bir ifade vardı bende evet verilebilir dedim kısmen arkasınada ekledim saglık eğitim kültür harcamalarına ve hdi a bakmakta daha faydalı olacaktır diye. bence hocanın insiyatifine kalmıs nerden cekersen oluyor. yani senin dediğin gibi net bilgi sormuyordu "verilebilirmi " diyordu.

Bugünki sınava gelince..Öncelikle ben 2.öğretim öğrencisiyim.Gerçekten iyi çalıştığımı ve işlenen tüm konuların mantığını en derinlere kadar anladığımı düşünüyorum.Sınava bir girdim zaten 2 tane grafik sorusu görünce şok oldum.1.öğretime tek grafik sorusu sormuş.Tamam bu grafik soruları sürpriz sorular değildi ama 2 tanesi 50 dakikalık bir sınav için fazla olmuş bence.Ayrıca hoca tamamen son 2-3 haftada işlediği konuları sormuş sınavda .nitekim onca çalışmama rağmen grafiklerden birini yetiştiremediğim ve diğer 2 yorum sorusunudan da tam anlamı ile emin olamadığım için(çünkü hocanın cevap olarak beklentisini bilemiyorum) iyi bir not beklemiyorum.Şunu biliyorum bu sınav eğer sözlü olsaydı kesinlikle hakettiğim puanı alırdım!Ayrıca 1. öğretim sorularına bakılırsa onlara daha genel bir çerçeveden sorulmuş sorular.Baştan beri Devrim hocanın bizim sınıfla ilgili bir iletişim problemi var ki geçtiğimiz hafta salı günü bu durum tavan yapmış ve kendi içerimizde de tartışılmıştır.Bence bu sorular kesinlikle sınıf olarak ders alalım diye sorulmuş sorulardı.Umarım Devrim hoca ders vereceğim diye daha fazla antipati toplamaz tüm sınıftan.Çünkü gerçekten iyi bir hoca...

oske
User offline. Last seen 1 yıl 16 hafta ago. Offline
Joined: 09/02/2009
yalnız geçmiş senelerden

yalnız geçmiş senelerden farklı olarak bu sene makro derslerine ahmet yılmaz giriyor...ve dersi kitaptann işlemiyoruz...buna rağmen öneriler hala gecerli mi?

kwrck
kwrck kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 44 hafta ago. Offline
Joined: 13/12/2008
envanter pek alakası yoktu

envanter pek alakası yoktu ama umarım bunlar tutar:D

JAnJAnLI
JAnJAnLI kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 15 hafta 2 gün ago. Offline
Joined: 20/10/2008
ben zaten hiç bi koyduğuma

ben zaten hiç bi koyduğuma demiyorum bunların tıpa tıpaı çıkıcak diye.sağdan soldan yorumları biryere topluyorum:) bunları sadece ek bilgi olsun hocada farklı olsun sonuçta konu aynı.benzer şeyler işleniyor .bi okuyun bi faydası dokunsun diye koyurum ok:)

moonauspicios
moonauspicios kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 2 years 20 hafta ago. Offline
Joined: 07/11/2008
herşey mukadderat:D çalışmaya

herşey mukadderat:D çalışmaya da gerek yok bu önerilere de . ne de olsa hocalar ters köşe yapıcaklar ...:D:DD

--taz--
--taz-- kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 11 hafta ago. Offline
Joined: 01/10/2007
şaka maka makro sınavı var ve

şaka maka makro sınavı var ve geçen senelerdeki gibi çalışcak pek bişi yok notlarda ne sorabilirki o notlara göre. bi adam akıllı iktisadi dalgalanma ve GSYH hesaplaması var bide iktisat düşünceleri var ama onlardanda pek bişi bahsetmemiş yada notlarda pek bişi yok.

nihil
User offline. Last seen 1 yıl 43 hafta ago. Offline
Joined: 16/01/2009
tanımdı hesaptı

tanımdı hesaptı kitaptı..böyle şeyler cıkacagını sanmıyorum..ahmet hoca diğer hocalarda farklı bı hoca.. daha cok güncel ekonomi konularıyla baglantılı şeyler sorar diye düşünüyorum

pff
User offline. Last seen 2 years 2 hafta ago. Offline
Joined: 16/10/2008
Evet bence de. Hoca yorum

Evet bence de. Hoca yorum isteyecektir. Yorum yaparken bize fikir vermesi açısından Tarihsel Kapitalizm ve Asaf Savaş ın kitabinin giriş kısmını okumalıyız. Kolay gelsin.

wepz
User offline. Last seen 4 years 49 hafta ago. Offline
Joined: 17/04/2009
tarihsel kapitalizm ne kadar

tarihsel kapitalizm ne kadar anlayarak okunuyor orasıda meçhul :D ben okumadım henüz ama okuynlar pek bişi anlamamıs . bu yukardakiler bi işe yaramıcaktır bncede direkt güncel soru sorulucak :)

sheva
User offline. Last seen 3 years 22 hafta ago. Offline
Joined: 05/06/2008
.................

Arkadaşlar elinizde ne varsa paylaşın da biz de faydalanalım.

Tarihsel Kapitalizm(IMMANUEL WALLERSTEIN)

KİTABIN AMACI:Bu kitapta ilk olarak kapitalizmin nasıl oluştuğunu ve temelinde nelerin yattığını, tarihsel kapitalizmin oluşum durumu incelenmiştir. Daha sonra tarihsel kapitalizmin özellikleri ve sosyal gruplar üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Mesela tarihsel kapitalizmin kişiler, devletler, etnik topluluklar ve ilerleme gibi konular üzerindeki etkileridir.
Kitap 4 bölümden oluşmaktadır.
1.BÖLÜM:Kapitalizm herşeyden önce tarihsel bir toplumsal sistemdir. Kapitalizm sözcüğü kapitalden türemiştir. Bu nedenle, sermayenin kapitalizmde kilit bir öğe olduğunu kabul etmek yerinde olur. Sermaye ise birikmiş zenginlikten başka bir şey değildir. Tarihsel kapitalizm adını verdiğimiz tarihsel toplumsal sistemin ayırt edici özelliği, bu tarihsel sistemde sermayenin çok özel bir yolla kullanıma girmesidir. Kapitalist adını verdiğimiz şey ise, sermayeyi elinde tutanın dur durak bilmeyen ve ilginç bir biçimde kendine dönük olan bu gitgide daha çok sermaye biriktirme hedefi ve sermayeyi elinde tutanın bu nedenle hedefine ulaşmak için başka kişiler ile kurmak zorunda olduğu ilişkilerdir. Kapitalizmin kendine dönük bir süreç olması bakımından bunun sonucu, hiçbir toplumsal sürecin olası metallaştırılmadan özü itibari ile bağışık kalmaması olmuştur. Bu nedenle kapitalizmin tarihsel gelişmesinin her şeyi metallaştırma yönündeki itlimi getirdiğini söyleyebiliriz. Gitgide daha çok sermaye biriktirip daha çok süreç metallaştırıldıkça ve daha çok metal üretildikçe, daha çok alıcı bulunmuştur.
Dolayısıyla tarihsel kapitalizm, temel iktisadi etkinlik içinde geçerli olan ya da ağır basan iktisadi amacın ya da “yasa”nın sınırsız sermaye birikimi olduğu o somut, zamanla sınırlı, mekan ile sınırlı üretim etkinlikleri yeridir.
Tarihsel kapitalizmde, işbölümü ile emeğin değerlendirilmesi arasında bağıntı vardır. Tarihsel kapitalizmde, erişkin ücretli “ekmek parası kazanan”olarak, erişkin ev işçisi kadınlar ise “ev kadını”olarak sınıflandırılmıştır.
Tarihsel kapitalizmin dışında kalan alanlar, bütünü itibariyle kısmen kendi iktisadi sistemleri bakımından gereksinme duymamaları, kısmen de satın alacak güçleri olmaması nedeniyle, tarihsel kapitalizmin ürünlerinin isteksiz alıcıları olmuşlardır.
2.BÖLÜM:Tarihsel kapitalizmde, devletler işgücünün daha çok metallaştırılmasını sağlayacak yasamalarda bulunarak, işçilerin bir işten başkasına geçmesine ilişkin çeşitli geleneksel kısıtlamaları kaldırmıştır. Devletler bunun için birtakım önlemler almıştır. Devletler üretim ilişkilerini kendi denetimine almıştır. Zora dayalı çalıştırma biçimlerini kaldırmıştır. Güvenceli kurallar koymuşlardır. Devletin diğer bir gücü de vergilendirme özelliğidir. Vergilendirme, tarihsel kapitalizmin buluşu değildir.
Kapitalist sistem, tüm sermaye biriktiricilerini birbirine karşı kışkırtmış bir sistemdir. Girişimci girişimciye karşı, iktisadi sektör iktisadi sektöre karşı, bir devletteki girişimciler ya da etkin gruplar diğerlerine karşıdır. Emekçilerin harcadığı çabalar karşısında sermaye biriktiricileri birbiri ile sınıf dayanışması içinde davranmaya ama eş zamanlı olarak gerek siyasi gerekse iktisadi alanlarda birbiri ile sürekli olarak kavga etmeye zorlamıştır. Söz konusu siyasal mücadeleler, kapitalist dünya ekonomisindeki kurumsal yapıları, belirli iktisadi faktörlere otomatik olarak ayrıcalık sağlayacak biçimde işleyen türden bir dünya piyasasının kurulacağı biçime sokma mücadeleleri olarak yeniden ifade edilebilir. Kapitalist “piyasa”hiçbir zaman veri değildir. Yeni yaratılan ve değişen değerlerdir. Tarihsel kapitalizmin işleyişi bir dünya ekonomisi içinde olmuştur. Ama bir dünya devleti içinde olmamıştır.
3.BÖLÜM:Tarihsel kapitalizmin en önemli özelliklerinden birisi de toplulukların “etnikleşmesi”olmuştur. “Etnik grup” coğrafi olarak yakın yerlerde yaşayan diğer gruplara göre belli iktisadi rollerin verildiği, ele gelir büyüklükte bir grup insandır. Tarihsel kapitalizm ile etniklik arasında büyük bir bağ vardır. Dünya işçil

turker61
User offline. Last seen 1 yıl 43 hafta ago. Offline
Joined: 31/08/2008
sheva tamamını yazıcanmı?

sheva tamamını yazıcanmı?

nihil
User offline. Last seen 1 yıl 43 hafta ago. Offline
Joined: 16/01/2009
ya bu tarihsel kapitalizm i

ya bu tarihsel kapitalizm i okuyup iktisat 2.sınıf öğrencisi olarak kitapta yer alan o 5-6 satırlık cümleleri anlayabilen biri varsa helal olsun

bree_Z_e
User offline. Last seen 3 years 19 hafta ago. Offline
Joined: 09/04/2007
hoca verdiği araştrma

hoca verdiği araştrma konularıyla ılgılı bişiler sorabılır mı derste bununla ilgili bişi söledımı?

qwerty
User offline. Last seen 3 years 11 hafta ago. Offline
Joined: 19/11/2006
benim notlarda bir eksiklik

benim notlarda bir eksiklik mi var 2.ğretimim ek-2 diye bir not var ama sadece ek yazan veya ek-1 diye bir not yok bende , öyle bir not var mı?(kitap fotokoposi ve 0.65 kurusluk notum var)

Chal
Chal kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 17 hafta 5 gün ago. Offline
Joined: 18/09/2007
arkadaşlar soruları

arkadaşlar soruları hatırlayan varsa yazabilir mi..
mazeret sınavları için ..
şimdiden teşekkürler

şefika
şefika kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 2 years 26 hafta ago. Offline
Joined: 12/11/2009
:)merabalar:)

pek muhterem bahçelievler ahalisi,dersimize Ahmet yılmaz giriyor.Dersleri yoruma dayalı işledi.Vizede:
1.Resesyon nedir?Türkiye ekonomisinin resesyona girip girip girmediğine hangi kriter ve göstergelere bakarak karar verirsiniz?Neden?
2.Ortodoks iktisadın muhafazakar kanadının görüşlerini benimseyen bir iktisatçı olduğunuzu varsayalım.X ekonomisinde ortaya çıkan bir iktisadi krizin nedenlerini nasıl açıklarsınız(neden sonuç ilşkisi belirterek)Neden?
3."Bilim dew bir ideolojidir"ifadesini açıklayarak iktisat bilimi için geçerli olup olmadığını açıklayınız.
4.Kapitalizmin başlıca özelliklerini kısaca belirterek,kapitalizmin makro iktisatçıların inceleme alanında yer alıp almadığını nedenleri ile açıklayınız.

Evet sorular böyle..:)ideoloji sorusu için Gülten kazganın kitabında bir yer vardı o soru için yararlı olacağına inanıyorum.Ekonomik konjonktürel dalgalanmalar enflasyon istihdam ve işsizlik gibi konular için Zeynel Dinler in iktisada giriş kitabından çalışmanız sizin için faydalı olacaktır.Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana(Bi ALLAH razı olsun deyin yeter:)