You are hereForum / Sınavlar / Dersler / 1. 2. 3. Sınıf Eski Vize Soruları...

1. 2. 3. Sınıf Eski Vize Soruları...


18 replies [Son gönderi]
fatih
fatih kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 24 hafta ago. Offline
Joined: 13/11/2006

1.sınıf...

İktisat Sosyolojisi:

Bu sınavda hoca size gazete küpüründen bir makele verecek bir kaç soru o parça ile ilgili soracak.

Genelde kendi cümlelerinizin içine hocanın kullandığı sosyoloji terimlerini daha doğrusu hocaya bu dersi alan üniversite öğrencisi izlenimini yansıtmalısınız. Eleştirel yaklaşımınızın tutarlı olmasına özen gösteriniz. Hocanın kesinlikle kabül etmediği ifadelerden kaçınmalısınız örnek: "tarım işçisi" tabiri.. tarımda çalışan insana işçi denmeyeceğini derste eminimki 50 sefer söylemiştir. Dikkat. Ayrıca eleştireceğim diye bol keseden sallamamakta fayda var. soruları cevaplarken kavramlar arasındaki ilişkiyi iyi kurmalı ve açıklamalısınız. özellikle en arka sayfadaki grafikteki geldiğiniz yere kadar yorumlamaya calısın...85 le geçen biri olarak bariz hata yapmadıkça güzel bir not alacağınızı söyleyebilirim.

Sorular

Hoca genelde iki soru sorar ama sizden birini yapmanızı ister.

Soru 1
BM Gıda ve Tarım da yetersiz beslenmenin yılda yaklaşık 6 milyon çocuğu öldürdüğünü bildirdi. FAO`nun açıkladığı raporda ,gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk oku-yazar oranının düşük olması ,hastalık ve ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekilen rapord, Sahara altıı bölgesinde kötü beslenen insanların 10 yıl önce 170,4 milyon olan sayısının 200-2002 de 203,5 milyona çıktığı kaydedildi. Çocukların uygun gıdalarla beslenmesinin, açlık döngüsünün kırılmasında hayati önemi bulunduğu belirtilen raporda tarımsal yatırımların,eğitimin önemli olduğu vurgulandı.

sorular:

 1. kullanım ve değişim değeri nedir?
 2. üretim faaliyeti tarihsel süreç içinde kullanım ve değişim değeri açısından ne gibi değişiklikler yaşamıştır
 3. ihtiyaç kategorisi temel alındığında kapitalist öncesi toplumlarla, kapitalist toplumlarda yoksulluğun açığa çıkış nedenleri arasındaki farklılıkları/benzerlikler neler olabili. Özellikle ihtiyat ve üretim kategorilerinden hareket ederek düşüncelerinizi açıklayınız
 4. yukarıdaki raporu 1-2-3- şıkkına verdiğiniz cevaplardan hareketle tartışınız

diğer soru tipi

Soru 2
"Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip <bu benimdir> diyebilen ve buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk kazıklarını söküp atacak ya da hendeği dolduracak, sonra da hem cinslerine <bu sahtekara kulak vermekten sakının meyvelerin herkese ait olduğunu ,toprağın ise kimsenin olmadığını unutursanız mahvolursunuz> diye bağıracak adam, insan türünü nice suçlardan ,nice cinayetlerden ,nice yoksulluklardan ve nice olaylardan korumuş olurdu"

J.J.Rouseau`nun düşüncelerinden hareketle mülkiyet ilişkilerinin insan-nesne ve bu ilişkiyi tanımlayan yasal düzenekler dolayında ise insan-insan ilişkilerinin aldığı biçimleri ve bu biçimlerin tarihsel gelişimini

 • üretim
 • bölüşüm
 • tüketim ilişkileri üzerindeki etkilerini tartışınız...

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI:

Şamil hocadan 100 alacağınız vize sınav soruları...

 1. Fiil ehliyeti ve hak ehliyeti kavramlarını açıklayınız ve karşılaştırınız
 2. Mutlak ve Nisbi haklar nelerdir arasındaki farkları açıklayınız

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

 1. Tanzimat dönemindeki adamı ve tanzimat toplumunu açıklayınız
 2. Kadim kanuna yönelişten moderniteye geçiş sürecini açıklayınız
 3. Osmanlı'nın Avrupa'ya finansal bağlılık dönemini açıklayınız.

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

 1. Aynı ürün/pazarda kalarak gerçekleşen büyüme çeşitlerini örnekleriyle yazın
 2. Amaçlar hiyerarşisinin tablosu ve fonksiyonel amaçları
 3. İşlem maliyetiyle dış kaynakların tekniği
 4. Kapasitenin tanımı ve çeşitleri

2.sınıf

MAKRO İKTİSAT

1. öğretim

 1. Türkiyenin ab ülkelerine kıyasla kişi başına düşen gyih hasılasının grafiğini sormustu 1880 e dikkat.
 2. cari bir gsyih vermiş bir kac mal ve fiyatları bunun reel gsyih istiyor ve sonrada gsyih deflatörünü istiyordu
 3. üç seçenekli soru
  A-
  Türkiyenin kişibası gsyih nı vermiş birde sgp sine göre gsyih sını vermiş sgp si daha yüksek bu normalmidir çelişkimidir gerçeği hangisidir diyor
  B-
  japonyanın kişi basına düşen gsyih ve sgp sini vermiş sgp daha yüksek neden yüksek diyor bunun anlamı nedir falan
  C-
  Cari GSMH'nin yükselmesi bir ülkenin büyüdüğünü gösterir,tartışınız
 4. üç seçenekli soru
  a) ülkelere göre farklı iktisat teorileri varmıdır ?b) Makro iktisat mikro iktisata göre son 20 yılda daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu doğrumu?c) bir ülkenin milli geliri yükse ve buda adil dagılıyorsa yalnız bunlara bakarak refah seviyesi hakkında saglıklı karar verilebilirmi

2.öğretim

1. Türkiye'nin 1920-2000 arası GYSİH ithalat ve ihracar grafiği verildi buna göre yorumlar istendi.

2."Makro iktisattın önemini yitirmesi" Bazı iktisatçılar tarafından tartışılıyor nedeni?

3.Türkiye'nin GYSİH içersinde Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörlerinin değişimleri

4. a -GsYih ve GSMH farkları

b)Hangisi daha çok kullanılıyor neden?

c) Cari GYSİh büyümesini yorumlayınız

MİKRO İKTİSAT

1.ÖĞRETİM SORULARI

 1. üretim olanakları eğrisi…azalan marjinal fayda…fiyat talep esnekliğ… çapraz fiyat esneklği tanımları
 2. normal mallarda fiyat düşünce grafik üzerinde ikame ve gelir etkisini gösterin
 3. una zam gelip fırıncıda ekemğe %30 zam yaparsa fırıncının geliri ne olur
 4. Qa=0.05G-150
  G: 15000 ise gelir talep esnekliği….cıkan malın türü..nedenii yorumu

2.ÖĞRETİM SORULARI

1.soru

a-Kayıtsızlık Eğirisi :

b-azalan marjinal ikame :

c-ters talep esnekliği :

d- enger eğrisi gelir-

2-soru fiyat-tüketim eğrisinde yararlanarak ve grafiğini çizerek talep eğirisi

grafik çizimi

3-malboro hakkında fiyat talep esnekliğine yönelik soru..lüks maldır esnekliği düşüktür v.s yorum...sizede dondurma ya da benzeri bişi sorar...

4- çapraz esneklik.

 

BORÇLAR HUKUKU
Test yapacaktır hoca. Yapmazsa kitaptaki şu başlıklardan soracaktır.

Sözleşmenin Kurulmasından: icap,kabül, ve nasıl kurulduğu.

Sözleşmenin Yorumlanması: Muvazaa nedir

Sözleşmenin hükümsüzlüğü bölümünden: çok önemli kesin soru gelir...nisbi butlan , hata,hile,tehdit,gabin,ehliyet noksanı ifadelerini soracaktır.

Sözleşmede temsil: Banko soru.... dolaylı ve dolaysız temsil nedir farkları..?yetkisiz temsil ,

haksız fiil nedir

kusurlu ve kusursuz sorumlulukar v.s kısımlarından banko sorular gelecektir.

hocadan test değil klasik yapmasını isteyin test zordur klasik kolaydır....

İSTATİSTİK
1.Soru
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
Bu serinin;

 • Aritmetik ortalama
 • Kareli ortalama
 • Harmonik ortalama
 • Pearson katsayılarına göre asimetrisi ve şiddeti
 • Histogramının ve frekans poligonunun çizilmesi
 • Mod,medyan ve standart sapması

ENVANTER BİLANÇO
1. öğretim

 1. -Kasamızda 200 Ytl fazla bulunmuş, sonra bu fazlanın nedeni sene içinde yaptığımız bir hisse senedi satışı kayıtını yapmadığndan olduğunu anlıyoruz hisse senedi değeri 150 biz 200 sattık 50 kar var

-Sene içinde dava kazanıyoruz ama kayıtlara geçilmesi unutulmuş
-Şta 800 ştak 600 düzeltin
-Hisse seneti değer düşmesi 50 ytl
-Doların artması bunun değerlenmesi 10ken aldık şu an 15 oldu 100 dolarımız var elmizde

2.öğretim

 1. -Kasanın 200ytl fazlalık verdiği ve bu fazlalığın nedeninin araştırıldığında değeri 130 ytl olan hisse senedinin 200 ytl ye satışından kaynaklanması

-Kambiyo karları
-Hisse senedinin değer kaybetmesi ile ilgili bir envanter kaydı
-Tahsil edilip kaydı unutulan bir şüpheli ticari alacak kaydı

3.sınıf
ULUSLARARASI İKTİSAT

1.öğretim:

1 Leontief paradoksunu eleştirileriyle birlikte açıklayın
2 Aşağıdaki oranları kullanarak sabit maliyet durumunda ticaret oranlarını grafik yardımıyla açıklayın;
.Türkiye=> 1 gömlek:1/3 kağıt
.İngiltere=> 1 gömlek:3 kağıt
3-Monopol rekabetçi piyasasının uluslararası ticarete katkısı nedir
4-Yoksullaştıran büyümeyi grafik çizerek açıklayın
5-Tanımlar:
.Teklif eğrileri
.Piyasaya yönelik endüstriler
.Endüstriyel ticaret
.Uluslararası ekonomi

2.öğretim:

A grubu:

1-Adam Smith'in serbest ticareti ve uzmanlaşmayı desteklemesini,klasik liberal görüşten hareketle açıklayın
2-Teklif eğrilerinde teknolojik gelişme grafik çizimi
3-Üretim kazancı ve tüketim kazancını grafikle açıklayın
4-Ölçek ekonomileri teorisinin uluslararası ticarete katkılarını yazın
5-Tanımlar:
.Karşılıklı talep
.Dışsal ölçek ekonomisi
.Serbest piyasa
.Faktor yoğunluğu

B grubu:

1-Çevre standartlarının değişmesi ticareti nasıl etkiler
2-Faktör yoğunluğu nedir? Faktör yoğunluğunun tersine dönemsini grafikle açıklayın
3-Klasik ekolü savunanlara göre "değer" tanımlamalarını yazın
4-İki ürünlü,iki ülkeli,açık ekonomide,artan maliyetli kayıtsızlık eğrilerini çizerek açıklayın
5-Tanımlar:
.Faktör donatımı
.Endüstri-içi ticaret
.Uluslararası ticaret teorisi
.Teknolojik açık

İKTİSAT POLİTİKASI I

1.öğretim:

1-İktisat politikasının amaçlarını ve işsizlik maliyetini açıklayın
2-Devletin ekonomide üstlendiği görevler nelerdir
3-Enflasyon vergisi ve senyorajı formulize ederek açıklayın
4-Ekonomik büyümenin etkenleri nelerdir
5-Gelir çeşitlerini yazın

2.ÖĞRETİM:

1 İktisat politikasının amaçları nelerdir,işsizlik çeşitleri nelerdir
2 Devlet ekonomide neden ve hangi alanlarda bulunur
3 Satın alma paritesi nedir? Mutlak ve nisbi olarak formülle açıklayın
4 Ekonomik büyümenin belirleyicilerini açıklayın
5 Gelir çeşitleri nelerdir,açıklayın

TİCARET HUKUKU

A grubu:

1 Komanditer ortağın sorumluluğunun sınırsız olduğu haller
2 Gerçek kişinin tacir sıfatını kazanması ve kaybetmesi
3 Anonim şirkette yönetim kurulunun yetki ve görevleri
B grubu:

1 Tacir olmanın sonucunda basiretli bir işadamı ve iflasa tabi olmayı tanımla
2 Komanditer ortağın sorumluluğunun genişlediği haller
3 Anonim şirketteki yönetim kurulunun sorumlulukları

PARA TEORİSİ

hoca test yapıyor...

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

6 sorudan 4 tanesini seçip yapıyoruz..

1.ÖĞRETİm :

 1. Görecelik ve mutlakiyetçi yaklaşım
 2. Klasik iktisatı ana hatlarıyla yazın
 3. Fizyokratların iktisada katkıları
 4. Merkantilizmin temel özellikleri
 5. Ütopyaçı sosyalist nedir? Proudhon'un görüşlerini yazın
 6. Maltus'un nüfus yaklaşımını yoksulluk yasasımına göre yorumlayın

2.ÖĞRETİM:

 1. -Adam Smith ve Platonun iş bölümüne bakışı
 2. Heterodoks ve Ortodoksların ayrıldıkları noktalar
 3. Fizyokratların düşüncelerini yazın
 4. Klasik iktisatın oluşum süreci
 5. Saint Simon ve Charles Fourier'in görüşlerini yazın

DEVLET VE EKONOMİ

 1. Gramsci'nin hegemonya tanımı ve devlet=güç+rıza denklemi
 2. Toplum rızasının üretilmesi durumunun açıklanması ve tartışılması

EKONOMİK GÖSTERGELER

 1. ABD doları cinsinden 2003 yılı için;
  .Tüketim miktarını
  .Tasarruf miktarını
  .Yatırım miktarını (stok değişmeleri dahil)hesaplayın..
  .Stok değişmelerinin ne şekilde finanse edildiğini yorumlayın
  .Büyüme hızını (sabit YTL fiyatlarıyla)
  .Cari işlemler dengesini hesaplayın
 2. 2004 yılı eylül ayı için TEFE'deki değişim oranlarını;
  .Bir önceki aya göre
  .Bİr önceki yılın aynı ayına göre
  .Bir önceki yılın aralık ayına göre hesaplayın

KÜRESELLEŞME VE KURUMSAL YAPISI1.Öğretim:

 1. 1970'li 1980'li yılların sonunda eski düzenin yıkılması ve yeni düzenin kurulması küreselleşmeyi nasıl etkilemiştir.
 2. kendi sorunu yazıp cevaplıyorsun

2.Öğretim:

 1. -Küreselleşmeyle birlikte 1980'lerden sonra ulus-devletin ekonomideki gücünün aşındırılmasını anlatın
 2. kendi sorunu yazıp cevaplıyorsun

İSTİKRAR POLİTİKALARI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
1.öğretim:

 1. Cagan'a göre hiperenflasyonun tanımı
 2. 20.yy'da görülen hiperenflasyon zamanları
 3. Grafikle enflasyonist,deflasyonist alanları gösterin
 4. MS 301'de tarihte bilinen ilk fiyat kontrollerinde hangi ferman çıkarılmış

2.Öğretim:

 1. 20.yy.'dan önce görülen hiperenflasyon olarak adlandırılmayan yüksek enflasyonların zamanları
 2. Grafikle enflasyonist,deflasyonist alanları gösterin
 3. 14.yy.'daki Black Death (Kara Ölüm)'le oluşan enflasyonu açıklayın
 4. Cagan'a göre hiperenflasyonun tanımı

ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASASI

1.Öğretim:

 1. Bretton Woods sistemi niye çöktü? 1973 yılından bugüne avrupadaki para sistemleri hakkında kısa bilgi verin
 2. Arbitraj nedir,türlerini açıklayın,bir de 3lü arbitraj problemi
 3. Çapraz kur,arz yanlı ekonomi,kirli dalgalanma,para kurulu kavramlarını kısaca açıklayın

2.Öğretim:

 1. Vergi primi problemi
 2. Bretton Woods sisteminin getirdikleri ve işleyişi
 3. Arz yanlı ekonomi,İki uçlu arbitraj,tünelsiz yılan,temiz dalgalanma kavramlarını kısaca açıklayın
cirit
cirit kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 4 years 25 hafta ago. Offline
Joined: 07/06/2006
fatihhh

fatihcim yine bombayı patllattın kardesim eyvallah buyuksunnnnnnn!!!:)

zeynep
User offline. Last seen 5 years 32 hafta ago. Offline
Joined: 17/06/2006
tesekkür..

gercekten cok tsk ederız ellerıne kollarına saglık...

okan.ozs
okan.ozs kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 3 years 25 hafta ago. Offline
Joined: 06/06/2006
başkan helal olsun bu

başkan helal olsun bu balık büyük oldu teşekkürler

coldmali
User offline. Last seen 6 years 21 hafta ago. Offline
Joined: 08/09/2007
teşekkürler ama 1

teşekkürler ama 1 sınıflar için cok az bilgi var sanırm yenede emeğe cok teşekkürler

Gøkberk
Gøkberk kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 4 years 13 hafta ago. Offline
Joined: 05/06/2006
:)

iktisat öğrencisi için 100 temel eser arasında ilk 10'u zorlayacak bir çalışma, helal olsun. ben okurken sen nerdeydin fatih :)

alfredo
alfredo kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 4 years 10 hafta ago. Offline
Joined: 12/04/2007
ellerine saglik fatih ama

ellerine saglik fatih ama mumkunse sorulari geri cek. senden isteyene ozel olarak atarsin cunku site sadece ogrenciler tarafindan takip edilmiyor!!! daha oncede yazdim analizci gecen sene bizi ters koseye yatirdi sirf bu yuzden ... bide sordu bize ne o beklediginiz sorular gelmedimi diye :)) sen dedigimi yap sorulari cek isteyenler ozelden sana ulassinlar ... onnara mesaj yoluyla ulastirman daha saglikli olacaktir ....

segaf
segaf kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 51 hafta ago. Offline
Joined: 08/11/2006
hehehe

Çekme gibi bir hata yapma..
Aynı sorular tabi ki çıkmaz ilkokul mu burası daha da neler?
Ama bizim ki ilk defa hocanın sınavına girecekler için hocanın nasıl soru tarzı olduğunu anlarız..
Saygılar..

alfredo
alfredo kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 4 years 10 hafta ago. Offline
Joined: 12/04/2007
segaf ayni sorular tabiki

segaf ayni sorular tabiki cikmaz diye birsey yok!!! sinavlardan sonra al sorulari bak % 50 si ayni degilse ben hic bisi bilmiom.... en az uluslararasi iktisak ve iktisat politikasi ayni sorular geliyor sadece karisim yapiliyor... okadar.... beni baglayan bi ders yok burda keske cekseniz bu isi ozelden halletseniz... ben sadece tavsiye verdim okadar....

Eluch
Eluch kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 4 years 34 hafta ago. Offline
Joined: 24/12/2006
helal olsun

fatıh gercekten cok saglam bı topıc olmus saolasın fınaldede beklıyos:D

fatih
fatih kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 24 hafta ago. Offline
Joined: 13/11/2006
Çekeyim mi ?

Bende kuşkulanmıyor değilim. Soruları özgün fotokopiyede ücretsiz verdik. zaten her sınıf için iki sayfa. Acaba oradan 100 kuruş verip alınması daha mı mantıklı ?

HaYDaR
HaYDaR kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 37 hafta ago. Offline
Joined: 24/06/2006
2006 I. DÖnem Final

http://www.marmarakampus.com/v2/for...
Reklam amaçlı değildir.

fatih
fatih kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 24 hafta ago. Offline
Joined: 13/11/2006
matematik soruları

Daha önceki sorulara yazmayı unutmuşum. Geçen seneki sorular...

1. İndüksiyon prensibi
2. Olasılık sorusu
3. Talep fonksiyonunu bulun ve grafiğini çizin (fiyatı 10 iken talebi 200,fiyatı 15 iken talebi 150)
4. Limitin matematiksel tanımını yapın ve limitini bulun (x a'ya giderken f(x)=xkare+2x)
5. Bir fonksiyon vermiş tersini bulup grafiğini çizin

defterdeki örnekleri iki kere çözün. hatta 3-4 soru ezberleyin...rakamlar değişik olsada o yönde birşeyler karalayın hoca not verecektir. olaya bilimsel yaklaşmanızda hiç bir fayda yoktur yani gidip yüksek matematik kitaplarından ya da başka kaynaklardan çalışmaya gerek yok oturup defteri ezberleyeceksiniz birde kitaptaki kolay alıştırmaları çözmeniz yeterli...

kolay gelsin..

MertcAn_1903
MertcAn_1903 kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 6 years 40 hafta ago. Offline
Joined: 25/10/2007
valla çok

valla çok teşekkürler
inşallah hocalarımız değişik soru sormazlar :)
ama 1. sınıf için çok az bilgi verilmiş sanki ?

fatih
fatih kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 24 hafta ago. Offline
Joined: 13/11/2006
daha ne olsun :)

mert sizin çoğu hocanız değiştiği için sanırım bu kadar az bilgi var. iktisada giriş,muhasebe,işletme bilimine giriş gibi dersler zaten değişmiş dolayısı ile fazla bir bilgi haliyla olmaz ama kafana takılan soruları ya da " eksik şu" dediğin varsa cevaplanır diye tahmin diyorum kolay gelsin...ilk sınavlarınız hayırlı olsun.

11
11 kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 24 hafta 4 gün ago. Offline
Joined: 04/06/2006
şuraya da iliştireyim, gözden kaçıyor gibi bir his var
ilknur kıyak sahin
User offline. Last seen 5 years 37 hafta ago. Offline
Joined: 26/02/2009
af

mrb fatih ben af öğrencisiyim bu sene birinci dönem dersleri maliye bölümü sorulasrı banada lazım yardımcı olusan çok sevinirim

aslanyürek
aslanyürek kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 5 years 23 hafta ago. Offline
Joined: 23/06/2006
Küçük bir not:

Bu "tarım işçisi" konusu fakültede efsane oldu.
Bu noktada bir şey soracağım: Tarımda çalışana "işçi" denmezse; Mardin'den, Hakkari'den Karadeniz illerine fındık toplamaya, Çukurova'ya pamuk toplamaya vs. giden insanlara ne denecek? Serf değil ya onlar. E kapitalist de olmadıkları ortada... Yapılan üretim temelde değişim değeri için, (Nutella'nın içindeki fındık mesela) kimse Karadeniz'de oturup 5-10 ton fındığı yemiyor değil mi?
Evet kavramlar önemlidir ama bu tip yaklaşımla da oturması bence pek mümkün gözükmüyor. Bu fikirdeyim ben ki bu da Fuat hocanın anlattıklarına ters değil. Orada vurgu, feodalizmdeki çiftçinin teorik olarak işçi olmadığıdır.
Hayır yani, bence burada küçük bir yanlış bilgilendirme var ve bu büyüdü büyüdü herkesin ağzına sakız oldu. Feodalizmdeki tarımsal üretim ile, günümüz tarım üretimi aynı mı?
Neyse efendim bu tip paylaşımlar güzeldir.

fatih
fatih kullanıcısının resmi
User offline. Last seen 1 yıl 24 hafta ago. Offline
Joined: 13/11/2006
nostalji olmuş :)

vaybe bir buçuk yıl olmuş neredeyse bu başlığı açalı :) o zamanlar piyasada yeni yeni "çıkmış ve çıkması muhtemel eski sorular" vardı. Şimdi forumda ziyadesi ile bulunduğu için artık pek bir değer ifade etmiyor. Hatırlıyorum da forum ilk açıldığında bir arkadaş genel matematik dersinin eski final kağıdının fotoğrafını yerleştirmişti siteye. O fotoğrafı hala unutmuyorum.ailece sadece o soruları çalışarak geçmiştik.hala da duacısıdırız nacizane

tarım işçisi mevzuuna gelince aslanyürek`in tespiti bir manada doğru yani fuat hocanın "tarım emekçisine işçi" denilmeyeceği cümlesindeki anlatmak istediği "feodalizmdeki çiftçinin/emekçinin "işçi" kelimesinin anlamını tam yansıtmayıp, tam anlamını bulduğu ve menşe olarak geldiği "sanayi işçisi" kavramıyla örtüşmediği"için tarımda çalışanlara teorik olarak işçi denilmemesidir.

Ancak yukarıda genelde marmara iktisat öğrenci profili dikkate alarak "sınavdan geçeyimde aman" felsefesi üzerine bir tavsiye idi. sanırım baya büyümüş :))

bu arada ilknur, maliye bölümü ile ilgili hiçbir malumatım yok ama şurada eski sorulara ulaşmak mümkün gibi http://www.maliyekulubu.com/forum/f... kolay gelsin